Flexibele cursus Engels

De flexibele cursus Engels is geschikt voor cursisten die niet veel tijd aan hun training kunnen besteden. Zij volgen bijvoorbeeld een keer per week een training van twee à drie uur. Het voordeel van deze trainingsvorm is dat de cursist tussen de bijeenkomsten in voldoende tijd heeft voor het herhalen van de in de training behandelde stof en voor de voorbereiding van de volgende bijeenkomst.

Al onze trainingen zijn geschikt voor medewerkers die regelmatig communiceren in het Engels, bijvoorbeeld in vergaderingen, teambesprekingen, gesprekken met zakenpartners of bij het geven van een presentatie. Tijdens deze cursus is Engels de voertaal indien het niveau van de cursisten dit toelaat.

Deze cursus Engels bieden wij zowel in de vorm van een individuele taalcursus als in de vorm van een groepstraining (twee of meer collega’s) aan.