Cultuurtraining Engels

Natuurlijk komen tijdens de taaltrainingen Engels ook culturele aspecten aan de orde. Maar misschien wilt u graag een opfriscursus Engelse cultuurtraining of Amerikaanse zakencultuur of gaan medewerkers van u naar een Engelstalig land? Dan kunnen wij u of uw mensen optimaal voorbereiden. Als medewerkers (en hun families) voor langere tijd in een ander land gaan wonen en werken spelen een aantal culturele aspecten een rol. Wat zijn de gangbare gedragspatronen in het gastland en hoe wijken die af van de Nederlandse omgangsvormen? Wat is de invloed van die cultuurverschillen op de zakelijke en sociale communicatie?

Cultuurtraining Engels op maat

Ook daarvoor bieden wij trainingen op maat aan die afgestemd zijn op de behoeften van onze cursisten en op die van hun eventuele partner en/of kinderen. Aan de hand van een aantal do’s en dont’s worden instrumenten aangereikt om goed te kunnen omgaan met (cultureel bepaalde) aanpassingsproblemen.